Share
 

Gesprekken met toezichthouder op basis van bedrijfsscan liggen op schema

In de afgelopen maanden zijn er al heel wat gesprekken met telers gehouden. Van de 70 bedrijven die een scan hebben gehad, zijn er al 46 bezocht voor een gesprek over het rapport dat naar aanleiding van de scan is opgesteld. We bespraken dit rapport samen met het bevoegd gezag en de ondernemer. Deze gesprekken verlopen in een goede sfeer en gaan vooral over de te nemen maatregelen en verbeterpunten. Veel ondernemers zijn al aan de slag met het uitvoeren van de maatregelen op hun bedrijf.

Stimuleringsbijdrage beschikbaar voor investeringen

Als u maatregelen treft die tijdens het bedrijfsbezoek zijn afgesproken en die een investering vragen, dan komt u wellicht in aanmerking voor een stimuleringsbijdrage. Het gaat dan om maatregelen die leiden tot een situatie waarin het bedrijf zich een nullozer kan gaan noemen. Denk aan grotere opvangsilo’s of niveaumeting voor een betere drainageregeling. Belangrijk is dat u voorafgaand aan de maatregelen een offerte voor deze werkzaamheden heeft ontvangen en achteraf een factuur. Check hier of u in aanmerking komt
voor deze regeling. Zo ja, vul dan hier het aanvraagformulier in!

Drukbezochte Kennisbijeenkomst weerbaar telen

Op 27 november is er in Erica een bijeenkomst gehouden over de geïntegreerde bestrijding en het creëren van weerbare gewassen. Vanuit het project Duursaam Glashelder wijzen we niet alleen op het probleem van gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater en de noodzaak van het sluiten van de waterketen, we leveren ook een bijdrage aan oplossingen voor een toekomstbestendige tuinbouw in de regio. Daarom organiseren we de komende tijd een aantal kennisbijeenkomsten.

Dinsdag 27 november was de eerste bijeenkomst in een reeks. Het wat een nuttige en goed bezochte bijeenkomst. Voor ongeveer 30 deelnemers presenteerden Koppert en NovaCropControl hun visie en ervaringen op dit terrein. Het Waterschap Vechtstromen gaf inzicht in de actuele situatie van de waterkwaliteit in de glastuinbouwgebieden in Erica, Klazienaveen en Zuidbroek/Sappemeer. De presentaties van de verschillende partijen kunt u op onze website downloaden. Na afloop van deze presentaties was er met Rene Corsten en Jaap Bij de Vaate een levendige discussie over deze onderwerpen.

Nieuwste gegevens waterkwaliteit op www.duursaamglashelder.nl

Binnen het deelproject ‘Monitoring’ meten we de kwaliteit van het oppervlaktewater in de glastuinbouwgebieden Erica, Klazienaveen en Zuidbroek/Sappemeer. We brengen de lozingen in kaart en krijgen zo ook inzicht in de voortgangsresultaten van het Maatregel- programma.

De relevante monitoringsresultaten communiceren we zo snel  mogelijk  naar  de glastuinders. Dan  kun  u  zélf  het  verband leggen tussen een eventuele lozing en de waterkwaliteit. Ook laten de resultaten zien of we op de goede weg zijn met onze gezamenlijke inspanningen om emissie naar het oppervlaktewater te beperken. Het resultaat van de meest recente metingen van gewasbeschermingsmiddelen, een vergelijking met vorige meetresultaten én een overzicht van nutriëntenconcentraties vindt u hier op onze website. Ook vindt u daar een lijst met aangetoonde stoffen per glastuinbouwgebied. Opmerkingen of vragen? We horen het graag via duursaamglashelder@projectenltonoord.nl

Bericht vanuit deelproject ‘Toezicht’: Samenwerking met tuinders krijgt steeds meer vorm

Binnen DuurSaam Glashelder krijgt de samenwerking met de tuinders steeds duidelijker vorm. "Het wederzijdse vertrouwen en de samenwerking is er en dat merk je", aldus toezichthouder Marcel Godefroy. "Ik krijg steeds vaker telefoontjes van tuinders die mijn advies vragen over wet- en regelgeving. Daarnaast krijg ik het ook graag te horen als een gecertificeerde zuivering niet werkt, waardoor tuinders in hun maag zitten met verontreinigd afvalwater.

Dan kunnen we hier zo snel mogelijk met elkaar over praten en zoeken naar (praktische) oplossingen. Bovendien nemen we deel aan landelijke werkgroepen en als blijkt dat dit vaker gebeurt, kunnen we dit inventariseren en een signaal afgeven. Daarnaast maakt het directe contact het werk van de teler en dat van mij natuurlijk ook stukken plezieriger."

Fijne feestdagen en een kristalhelder 2019

Het Team Duursaam Glashelder wenst u hele gezellige feestdagen en een kristalhelder 2019! Maak er in het nieuwe jaar zowel zakelijk als privé weer een mooi jaar van! Wij gaan in het nieuwe jaar nog even door met Duursaam Glashelder. We voeren nog een aantal gesprekken naar aanleiding van de bedrijfsscan en organiseren zeker nog een aantal kennissessies. Tot ziens in 2019!Het project DuurSaam Glashelder wordt mede mogelijk gemaakt door Provincie Drenthe, Provincie Groningen, Waterschap Hunze en Aa’s en Waterschap Vechtstromen. Voor deelproject Bedrijfsadvisering is Waterschap Noorderzijlvest projectpartner.


Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, stuur dan een e-mail  naar: duursaamglashelder@projectenltonoord.nl